İnsan Kaynakları Uygulamalarımız


Hizmet sektöründe faaliyet gösteren Firmamız için personel seçimi çok büyük önem taşımaktadır. Gerek kurum vizyonu ve misyonuna uygun personellerle çalışma isteğimiz gerekse Firmamızın sahadaki temsilcisi olan çalışanlarımızın seçimi titizlikle yapılmaktadır. Güvenal Gaz A.Ş. olarak uzun dönemli hedeflerimiz doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz potansiyel adayları grubumuza çekmek, seçim sürecini fırsat eşitliği doğrultusunda ve herhangi bir ayrımcılık yapmadan; pozisyonunun gerektirdiği tecrübeye ve yetkinliklere uygun kişileri yerleştirerek, bir sistem dahilinde profesyonelce geliştirmek ve yönetmek temel amacımızdır.  Müşterilerimize kaliteli hizmet sunabilmek için; bilgi birikimi ve gelişim potansiyeline sahip, kurum kültürümüze uygun takım arkadaşlarını Güvenal Gaz A.Ş. ailesine dahil etmektedir.

İnsan Kaynakları Departmanı tarafından ön değerlendirmeye alınan adayların, ikinci aşamada ilgili birim yöneticisi tarafından teknik yeterlilikleri değerlendirilir ve müşteri odaklı düşünen, öğrenmeye ve değişime açık, çok kültürlü ortamlara uyumlu, teknoloji ve yenilikleri takip eden, takım çalışmalarına uyumlu adaylar arasından seçim yapılır. Değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara iş hakkında kısa bir ön bilgilendirme yapılarak iş teklifinde bulunulur ve teklifi kabul eden aday işe başlatılır. Çalışanlarımızın çağın gerektirdiği bilgi ve birikimle yetkin biçimde donanmış, geleceğe şimdiden hazır bir altyapıya ulaşmalarını hedefleyen; değişim ve gelişmelere adaptasyon sağlayarak kendilerine ve kuruluşlarına katkı sağlayabilecekleri eğitimlerle çalışanlarımızı desteklemek kurumsal vizyonumuzun bir gereğidir.