İnsan Kaynakları Politikamız


Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; çalışana değer veren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, değişime açık, işbirlikçilerinin beklentilerini karşılayan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda insan kaynağını verimli bir şekilde kullanan profesyonel bir yapı olmaktır. Şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirebilmesi için çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, ilgili birimlerde görevlendirilmesi, geliştirilmesi ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması ve uygulanması İnsan Kaynakları Politikamızın gerekleridir.

Güvenal Gaz A.Ş. Grubu içinde yer alan tüm şirketlerimizin organizasyon yapısını; takımdaş, değişime açık, verimli, kurumsal değerlere uygun kişilerden oluşturmak, bu kişileri mükemmellik kültürü doğrultusunda sürekli geliştirmek ve tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları bir kuruluş haline getirmek temel amacımızdır.

Gerçek sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan Güvenal Gaz A.Ş.’nin sürekli büyümekte olan yapısında çalışanların emeği çok değerlidir. Paydaş gözüyle baktığımız çalışanlarımıza verdiğimiz değeri eğitimler ve sosyal aktivitelerle destekleyerek aidiyet duygusunu geliştirmek hedeflerimiz arasındadır. “Ben” değil, “Biz” ruhunu kurumsal kültür olarak benimseyen ve benimseten, sürekli gelişime açık, özverili, hedeflerini bilen ve  sahip çıkan, dürüst, disiplinli ve araştırmacı değerlerine sahip bir ekip olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.